Grafik zajęć grupowych 
PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
Zdrowy kręgosłup

Senior

Paulina

13.00 – 13.50

  Zdrowy

kręgosłup

Paulina

17.00 – 17.50

  Joga

terapeutyczna

Paulina

17.15 – 18.15

  Joga

terapeutyczna

Gosia

18.00 – 19.00

Joga

terapeutyczna

Gosia

18.00 – 19.00

  Joga

terapeutyczna

Paulina

18.30 – 19.30

  Joga

terapeutyczna

Gosia

19.10 – 20.10

Joga

terapeutyczna

Gosia

19.10 – 20.10

Dla każdego nowego uczestnika pierwsze zajęcia są bezpłatne.

 

REGULAMIN  

 1. Każdy uczestnik przystępujący do zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości oraz ciszy.
 3. Na zajęcie należy przychodzić punktualnie.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć należy obowiązkowo wyciszyć telefon komórkowy.
 5. Zapisy na zajęcia/wizyty możliwe są poprzez adres email, telefonicznie lub bezpośrednio u prowadzącej.                                Jeśli nie odbieram telefonu, proszę o krótki sms. Nie odbieram telefonu w trakcie pracy.
 6. Z uwagi na kameralny charakter zajęć należy dokonać rezerwacji miejsca w grupie. Rezerwacja miejsca na dany miesiąc możliwa jest do końca miesiąca poprzedzającego i następuje w momencie wykupienia wybranego karnetu. Np. chcąc zarezerwować miejsce na luty, należy je opłacić do końca stycznia.
 7. Karnet 4 wejść dotyczy wybranego dnia w tygodniu, karnet 8 wejść dotyczy wybranych dwóch dni w tygodniu.
 8. Wypadające nieobecności można odrobić tylko w tym samym miesiącu kalendarzowym, uprzednio zgłaszając je sms’em, co najmniej dzień wcześniej – w innym przypadku wejścia przepadają. Nie przechodzą na kolejny miesiąc w postaci karnetu. 
 9. Płatności należy uiszczać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto – 28 1050 1575 1000 0091 1946 6366.
 10. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy zgłosić występujące problemy zdrowotne/kontuzje. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba dostarczenia zaświadczenia od lekarza o dopuszczeniu do ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Nowi uczestnicy mogą dołączyć do wybranej grupy w dowolnym momencie wnosząc opłatę zgodnie z ilością spotkań, które pozostały do końca miesiąca.
 12. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca opłata nie jest zwracana. Wyjątek stanowią przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają kontynuowanie ćwiczeń stwierdzone wraz z prowadząca lub potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 13. Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodów leżących po stronie prowadzącej (w sytuacjach nagłych), wejścia zostają przesunięte na kolejny miesiąc lub opłata zostaje zwrócona w przypadku, gdy uczestnik nie decyduje się brać udziału w ćwiczeniach w kolejnym miesiącu.
 14. Prowadząca poinformuje na początku miesiąca o swoich przewidywanych nieobecnościach ( – wypadające szkolenia etc.) oraz w miarę możliwości zaproponuje inne rozwiązanie: inny termin zajęć dla całej grupy, odrobienie zajęć w innej grupie, zastępstwo w prowadzeniu zajęć lub odwołanie zajęć w danym dniu.
 15. Zajęcia nie odbywają się w święta/dni wolne od pracy.
 16. Na zajęcia należy ćwiczyć w wygodnym stroju sportowym oraz obowiązkowo ściągnąć obuwie przed wejściem na salę ćwiczeń. Należy ćwiczyć  na boso lub w skarpetkach.
 17. Prowadząca nie odpowiada za rzeczy pozostawione na korytarzu.
 18. Nietypowe sytuacje rozpatrywane będę w sposób indywidualny.
 19. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku przestrzegania niniejszego Regulaminu.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Na wizyty rehabilitacyjne należy przychodzić punktualnie, spóźnienie nie powoduje wydłużenia czasu spotkania.