REGULAMIN  

  1. Poniższy Regulamin dotyczy zajęć grupowych odbywających się w Gabinecie Fizjowrocław Paulina Kurczab z siedzibą we Wrocławiu 51-518, przy ul. Strachocińskiej 159/6. NIP: 8451907663. Regon: 367736538.
  2. Każdy uczestnik przystępujący do zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości oraz ciszy.
  4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
  5. Przed rozpoczęciem zajęć należy obowiązkowo wyciszyć telefon komórkowy.
  6. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez platformę Fitssey z możliwością pobrania aplikacji na telefon. Udzielam również informacji telefonicznie w przypadku trudności z zapisami online.
  7. Zapis na zajęcia wymaga rejestracji z podaniem podstawowych danych (imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail). Po wpisaniu danych na adres mailowy wysyłany jest link aktywacyjny, który prowadzi do ustalenia hasła dostępu. Loginem jest adres e-mail.
  8. Następnie należy wybrać odpowiedni karnet, który aktywny jest w danym miesiącu kalendarzowym. Przykładowo: jeśli chodzimy w poniedziałki, a wypada ich 5 w danym miesiącu, wybieramy karnet 5x – opłacamy – po czym przystępujemy do zapisu na zajęcia. W przypadku gdy nie możemy uczestniczyć, np. w jednych z zajęć istnieje możliwość wybrania dowolnych innych zgodnie z dostępną ilością miejsc.
  9. Zapis na zajęcia możliwy jest do 10min przed rozpoczęciem zajęć.
  10. Zapisywać można się na wybrane zajęcia z poziomu kalendarza wybierając kolejne pozycje lub poprzez Rezerwacje cykliczne – pole znajduje się w lewym dolnym rogu po wybraniu opcji zapisu na zajęcia –>
  11. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na 5h przed rozpoczęciem zajęć, po tym czasie zajęcia uznawane są za odbyte. Po odwołaniu należy wybrać inne zajęcia w danym miesiącu, aby w pełni wykorzystać karnet. Niewykorzystane wejścia z karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc.
  12. Zajęcia odbywają się przy minimum dwóch osobach. W przypadku gdy zapisana jest tylko jedna osoba zajęcia zostają odwołane, a wejście zwrócone na karnet do ponownego wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym.
  13. Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. Informacja o zwolnieniu miejsca przychodzi automatycznie na adres mailowy.
  14. Płatności należy uiszczać przelewem poprzez Przelewy24 lub na konto – 28 1050 1575 1000 0091 1946 6366. W przypadku braku opłacenia zajęć w ciągu 3 dni rezerwacja zostaje usunięta.
  15. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy zgłosić występujące problemy zdrowotne/kontuzje. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba dostarczenia zaświadczenia od lekarza o dopuszczeniu do ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
  16. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca opłata nie jest zwracana. Wyjątek stanowią przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają kontynuowanie ćwiczeń stwierdzone wraz z prowadząca lub potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
  17. Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodów leżących po stronie prowadzącej (w sytuacjach nagłych), wejścia zostają zwolnione do ponownego zapisania się w danym miesiącu, z możliwością przesunięcia na kolejny miesiąc lub opłata zostaje zwrócona w przypadku, gdy uczestnik nie decyduje się brać udziału w ćwiczeniach w kolejnym miesiącu.
  18. Prowadząca poinformuje na początku miesiąca o swoich przewidywanych nieobecnościach.
  19. Zajęcia nie odbywają się w święta/dni wolne od pracy.
  20. Na zajęcia należy ćwiczyć w wygodnym stroju sportowym oraz obowiązkowo ściągnąć obuwie przed wejściem na salę ćwiczeń. Należy ćwiczyć  na boso lub w skarpetkach.
  21. Prowadząca nie odpowiada za rzeczy pozostawione na korytarzu.
  22. W przypadku braku satysfakcji z usługi istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej na adres kontakt@fizjowroclaw.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
  23. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  24. Polityka prywatności [przeczytaj więcej].