Grafik zajęć grupowych 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Joga Powięziowa

9.15 – 10.30

 

 

  Joga Powięziowa

17.30 – 18.45

  Zdrowy kręgosłup

17.30 – 18.25

Joga Powięziowa

18.30 – 19.45

   Joga Powięziowa

18.30 – 19.45

  Joga Powięziowa

19.45 – 21.00

 Core Trening

19.50 – 20.45

Dla każdego nowego uczestnika pierwsze zajęcia są bezpłatne!

 

OPIS ZAJĘĆ

Core Trening – trening czterech elementów systemu głębokiej stabilizacji (przepona, m. poprzeczny, m. wielodzielny, mm. dna miednicy). Ćwiczenia rozpoczynają się nauką izolowanego napięcia poszczególnych mięśni, a następnie trening przeprowadzany jest w złożonych łańcuchach biokinematycznych. Trening ten polecany jest osobom zmagającym się z bólami kręgosłupa, bólami stawów obwodowych, osobom pragnącym skorygować postawę ciała oraz cierpiącym na zaburzenia w obrębie dna miednicy [przeczytaj więcej].

Zdrowy kręgosłup – zajęcia czerpiące z metody Pilates, gdzie duża uwagę zwracamy na prawidłowy oddech połączony z pracą mięśni. Dodatkowo wzbogacone są o ćwiczenia z przyrządami. Ćwiczenia głównie wykonujemy w niskich pozycjach na macie, które są bezpieczne dla kręgosłupa.

Joga Powięziowa – Zajęcia rozciągająco-mobilizujące skupiające swoją szczególną uwagę na pracy z powięzią ( m.in. na płynnych ruchach całego ciała). Praktyka niweluje blokady energetyczne w ciele. Poprzez ich uwolnienie zyskuje się nową jakość ruchów, swobodę, otwarcie, głębsze połączenie oraz poczucie oparcia we własnym ciele. W trakcie praktyki wykorzystujemy między innymi asany zaczerpnięte z jogi, elementy ćwiczeń zdrowotnych Qigong wywodzących się z wielowiekowej tradycji Chin oraz płynność ruchów Tai Chi. Zajęcia kończą się kilkuminutową relaksacją.

 

REGULAMIN FIZJOWROCŁAW 

 1. Każdy uczestnik przystępujący do zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości oraz ciszy.
 3. Na zajęcie należy przychodzić punktualnie.
 4. Zajęcia grupowe trwają 55 minut. Joga trwa 1h 15min.
 5. Zapisy na zajęcia/wizyty możliwe są poprzez adres email, telefonicznie lub bezpośrednio u prowadzącej.                                Jeśli nie odbieram telefonu, proszę o krótki sms, z pewnością oddzwonię. Nie odbieram telefonu w trakcie pracy. 
 6. Nowi uczestnicy mogą dołączyć do wybranej grupy w każdym momencie trwania miesiąca.
 7. Odpłatność za zajęcia pobierana jest przed rozpoczęciem danego miesiąca lub na pierwszych zajęciach za cały miesiąc z góry w zależności od ilości zadeklarowanych dni zgodnie z cennikiem. Wyjątek stanowią zaplanowane urlopy.
 8. Wypadającą nieobecność można odrobić tylko w tym samym miesiącu kalendarzowym, w innym przypadku wejście przepada.
 9. Płatności należy uiszczać gotówką lub kartą płatniczą.
 10. Na ostatnich zajęciach w miesiącu należy potwierdzić swój udział w kolejnym miesiącu lub zgłosić rezygnację.
 11. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania miesiąca wnoszą opłatę zgodnie z ilością dni, które pozostały do końca miesiąca.
 12. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca opłata nie jest zwracana, chyba, że ujawnią się przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają kontynuowanie ćwiczeń, które zostaną stwierdzone wraz z prowadząca lub po okazaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.
 13. Nieobecności należy zgłaszać niezwłocznie sms’em lub bezpośrednio u prowadzącej, ponieważ tylko wtedy zaistnieje możliwość odrobienia zajęć przez inną osobę.
 14. Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodów leżących po stronie prowadzącej (w sytuacjach nagłych), wejścia zostają przesunięte na kolejny miesiąc lub opłata zostaje zwrócona w przypadku, gdy uczestnik nie decyduje się brać udziału w ćwiczeniach w kolejnym miesiącu.
 15. Prowadząca poinformuje na początku miesiąca o swoich przewidywanych nieobecnościach ( wypadające szkolenia etc.) oraz w miarę możliwości zaproponuje inne rozwiązanie: inny termin zajęć dla całej grupy, odrobienie zajęć w innej grupie, zastępstwo w prowadzeniu zajęć lub odwołanie zajęć w danym dniu.
 16. Zajęcia nie odbywają się w święta/dni wolne od pracy.
 17. Na zajęcia należy ćwiczyć w wygodnym stroju sportowym oraz obowiązkowo ściągnąć obuwie przed wejściem na salę ćwiczeń. Należy ćwiczyć w skarpetkach lub na boso.
 18. Przed rozpoczęciem zajęć należy zgłosić występujące problemy zdrowotne/kontuzje. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba dostarczenia zaświadczenia od lekarza o dopuszczeniu do ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
 19. Pytania związane z ćwiczeniami można zadawać w miarę możliwości przed lub po zajęciach.
 20. Przed rozpoczęciem zajęć należy obowiązkowo wyciszyć telefon komórkowy.
 21. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio prowadzącej.
 22. Prowadząca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w korytarzu.
 23. Nietypowe sytuacje rozpatrywane będę w sposób indywidualny.
 24. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku przestrzegania niniejszego Regulaminu.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Na wizyty rehabilitacyjne należy przychodzić punktualnie, spóźnienie nie powoduje wydłużenia czasu spotkania.